De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Tijdens deze opleiding leert u de regels en grenswaardes, maar ook hoe een MPG-berekening wordt gemaakt. Tevens leert u om een aanvraag omgevingsvergunning goed te beoordelen op de MPG-berekening.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Nader te bepalen
Bestemd voor
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Casemanagers
 • Bouwplantoetsers
 • Projectleiders
 • Aanvragers omgevingsvergunning

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Sinds 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0. Een MPG-berekening conform de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is verplicht bij het indienen van een omgevingsvergunning. Deze moet voldoen aan de aangegeven grenswaarden. Wat houdt dit nu in?

Deze interactieve opleiding start met het theoretisch kader rondom de MPG. Wat zijn de regels en grenswaarden? Welke verschillende berekeningsinstrumenten kunt u gebruiken? En kunt u de principes en vuistregels toepassen? Hierna geven wij u inzicht in hoe een MPG-berekening gemaakt wordt. Tevens wordt er geleerd om een aanvraag omgevingsvergunning goed te beoordelen op het onderwerp MPG-berekening en waar het in de berekening fout zou kunnen gaan.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens de cursusdag worden de volgende onderdelen behandeld:
 • De historie en achtergrond van de MPG Levenscyclusanalyse (LCA)
 • de regels
 • grenswaarden
 • Nationale Milieudatabase (NMD)
 • De verschillende berekeningsinstrumenten
 • Toepassen van principes en vuistregels
Ochtendsessie
 • Welkom, kennismaking en verwachtingen
 • Historie en ontwikkelingen
 • Theoretisch kader MPG
Middagsessie
 • Aan de slag met de MPG, berekenen en toetsen
 • Behandeling bovenstaande casuïstiek met afsluitende vraag en antwoordspel
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Tijdens deze opleiding leert u:

 • hoe er inzicht wordt gekregen in welke mate de MPG-berekening voldoet aan de aangegeven grenswaarden ten einde vast te stellen wat de milieubelasting is van de toegepaste materialen in een bouwwerk
 • voor welke gebouwen de MPG verplicht is
 • het toepassen van een berekening
 • krijgt u inzicht in de toe te passen materialen

 De opleiding heeft een interactief karakter.

Nader te bepalen

Array

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.

Optioneel is het mogelijk om een verdiepingsdag aan de opleiding toe te voegen. Tijdens dit extra dagdeel gaat u aan de slag met MPG voor professionele aanvragers. Daarnaast wordt er gekeken naar de behandeling van resultaten en materiaaltoepassingen. Heeft u interesse in deze verdieping? Neem dan contact met ons op.