In deze training leert u waar de knelpunten liggen, maar vooral ook welke kansen de nieuwe Omgevingswet biedt voor een integrale benadering van de zorg om het milieu. De cursus geeft handvatten voor het opstellen van uw bodemvisie, omgevingsvisie of milieubeleidsplan.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Bert Baan
Bestemd voor
 • Vergunningverleners
 • Handhavers
 • Adviseurs
 • Bestuurders
 • Juristen die basisbeginselen milieu willen opdoen

De bodem vormt de basis van ons bestaan. We wonen erop, leven erop, verbouwen ons voedsel, bereiden drinkwater en inmiddels slaan we er ook energie op. Een goede bescherming van de bodem is daarmee van enorm belang.

De zorg voor het milieu is ongeveer 50 jaar geleden vastgelegd in een aantal zorgbeginselen, die vooral sectoraal (bodem, water en lucht) werden ingevuld. Sindsdien is sprake van een toenemende bewustwording en sinds enkele jaren een verschuiving naar een meer integrale benadering van milieuzorg. Deze integrale aanpak kent met de invoering van de  Omgevingswet de nodige uitdagingen en biedt ook kansen.

In deze training gaan we dieper in op de zorgplicht voor de bodem: hoe die in het verleden via Europese verdragen is vastgelegd, in Nederlandse wetgeving is verankerd en vooral op welke wijze de zorgplicht voor de bodem onderdeel uitmaakt van de Omgevingswet. Waarom is het  noodzakelijk om samen te werken met andere sectoren? Waar liggen handhavingstaken? In de training leert u waar de knelpunten liggen, maar vooral ook welke kansen de nieuwe Omgevingswet biedt voor een integrale benadering van de zorg om het milieu. Zowel voor bestuurders, handhavers, adviseurs als geïnteresseerden vanuit het bedrijfsleven geeft deze training u handvatten voor het opstellen van je bodemvisie, omgevingsvisie of milieubeleidsplan. 

De meerwaarde van deze training is dat u door de combinatie van de gedoceerde theorie en bespreking van elkaars problematiek en uitdagingen praktische input krijgt om werkelijk aan de slag te gaan binnen uw organisatie met uw (toekomstige) bodemtaak.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

U krijgt naast een stuk theorie ook handvatten hoe u zich kunt voorbereiden op het toekomstige bodemregime onder de Omgevingswet en wat u onder het huidige recht nog kunt doen. 

Ochtend
In de ochtend staat met name de huidige bodemwetgeving centraal:
 • Kennismaking cursisten
 • Inleiding
 • Geschiedenis milieu zorgplicht internationaal
 • Geschiedenis milieu zorgplicht nationaal
 • Zorgplicht bodem in Nederland
 • Huidige bodemwetgeving
 • Casus
Middag
In de middag blikken we vooruit naar de toekomst:
 • Bodem in de Omgevingswet
 • Aanvullingswet bodem
 • Wat zijn de verschillen tussen het huidige en toekomstige regime?
 • Verdeling bevoegd gezag taken
 • Raaklijnen overige sectoren
 • Casus 
Theorie wordt afgewisseld met het behandelen van een casus of uitvoeren van een oefening om het geleerde toe te passen of te bediscussiëren zodat alle cursisten het gevoel hebben iets uit de cursus te kunnen halen voor de situatie binnen hun eigen organisatie of een specifieke bodemsaneringslocatie binnen hun beheergebied.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na afloop van de training:
 • is uw basiskennis van de zorgplicht voor bodembescherming opgefrist
 • heeft u een duidelijk overzicht van de wijzigingen van vigerende bodembeschermingswetgeving naar de Omgevingswet
 • kent u de mogelijkheden voor samenwerking ter bevordering van een integrale milieu-aanpak
 • ziet u de kansen voor handhaving op bodembescherming in de Omgevingswet (voor overheden)
bert baan

Bert Baan

Tot halverwege mijn loopbaan heb ik me gespecialiseerd in het beroep van bodemonderzoeker: wroeten in vervuilde grond om deze op een efficiënte wijze te saneren. Ik heb een “baan om de aarde”. Met veel plezier, enthousiasme en een gevoel nuttig bezig te zijn door de wereld stukje bij beetje schoner te maken. Totdat de Nederlandse Staat aankondigde dat vanaf 2015 geen geld meer gestoken zou worden in actieve bodemsanering, medio 2018 alle spoedgevallen zouden zijn opgelost en vanaf 2019 onderzoek en sanering van de bodem alleen nog zou geschieden op aandrang van ruimtelijke ontwikkelingen. Ik realiseerde me dat het tijd werd om te bewegen, een mooie kans om mijn ervaring breder in te zetten: mijn “baan om de aarde” niet alleen op de bodem te richten, maar op meerdere facetten van de aarde, inclusief water, lucht en mensen. Met de aanstaande overgang naar de Omgevingswet een prachtige kans om mijn, vooral technische achtergrond, te omlijsten met juridische kennis over het omgevingsrecht. Waar een omgevingsmanager vaak de bruggenbouwer is tussen omgeving en ontwikkelaar, zie ik me als de bruggenbouwer tussen theoretische juristen en praktische techneuten. Deze kennis en ervaring wil ik graag met jullie delen. Ik hoop echter ook dat ik van de cursisten ook weer het nodige kan leren.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.