Deze ééndaagse opleiding geeft u een duidelijk beeld van de kansen en mogelijkheden van het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte als voorloper op het Omgevingsplan.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Rick Keim
Bestemd voor
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Handhavers 
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Juridisch medewerkers Ruimtelijke Ordening
 • Projectleiders Ruimtelijke Ordening

1 Januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking en vóór 2029 moeten de naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht worden naar één omgevingsplan per gemeente. 

Eén omgevingsplan, niet begrenst tot ‘een goede ruimtelijke ordening’, maar met regels over heel de fysieke leefomgeving. Een omgevingsplan waar keuzes juridisch vastgelegd moeten worden over duurzaam bouwen, klimaatverandering en de omgevingsvisie. Waarbij de woningbouwproductie nu al stagneert en perioden van vijf tot acht jaar om van visie tot realisatie van woningbouwplannen te komen niet ongebruikelijk zijn en ook de participatie verandert…

U kunt nú al concreet oefenen en de voordelen benutten van het omgevingsplan. Dit kan door middel van het ‘Bestemmingsplan verbrede reikwijdte’.

Wilt u nu al ervaren wat een omgevingsplan betekent voor uw werkzaamheden in de dagelijkse praktijk in uw gemeente? Met welke juridische vragen en mogelijkheden tot versnelling van de besluitvorming van het omgevingsplan kunt u als gemeente nu al oefenen? Volg deze opleiding en krijg een duidelijk beeld van de kansen en mogelijkheden van het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Op deze dag staan de onderstaande vragen centraal:
 • Wat is een Bestemmingsplan verbrede reikwijdte?
 • Waarom een Bestemmingsplan verbrede reikwijdte?
 • Hoe te starten met een Bestemmingsplan verbrede reikwijdte?
Ochtend
 • Het instrument Bestemmingsplan verbrede reikwijdte
 • De impact, kansen, voordelen en risico’s van een Bestemmingsplan verbrede reikwijdte
 • Hoe te starten met een Bestemmingsplan verbrede reikwijdte?
Vanzelfsprekend nemen we ook relevante, recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk.

Middag
In de middag wordt de casus Bestemmingsplan verbrede reikwijdte gemeente Schulinck behandeld om de consequenties voor de dagelijkse juridische praktijk te ervaren, bijvoorbeeld met betrekking tot:
 • Veranderende participatie
 • Duurzaam bouwen en klimaatverandering
 • Keuzes uit de omgevingsvisie
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze opleiding:

 • heeft u een duidelijk beeld van de juridische kansen en mogelijkheden van het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte
 • heeft u praktisch en concreet geoefend met het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte als voorloper van het omgevingsplan

Rick Keim

Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 1999 als extern adviseur bij diverse gemeenten en hierbij veel verschillende opdrachten uitgevoerd van juridisch plantoetser/handhaver en beleidsadviseur tot projectmanager gebiedsontwikkeling. Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht.

Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. In 2010 is Rick in dienst getreden bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij lid van het kernteam voor de implementatie van de Omgevingswet en projectleider voor het omgevingsplan. De eerste stappen zijn hiervoor met het Chw-bestemmingsplan voor het gehele stedelijk gebied en een Verordening fysieke leefomgeving gezet. Als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 wordt volop kennis uitgewisseld. Vanaf 2017 is Rick ook gedetacheerd bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet en momenteel bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.