Tijdens deze ééndaagse training worden alle relevante werkvelden en (gemeentelijke) beleidsterreinen in relatie tot arbeidsmigranten behandeld en worden handvatten vanuit de praktijk aangereikt om dit complexe, politiek gevoelige vraagstuk handen en voeten te geven.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Nils van Santen
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers (RO, strategie, bestuur, handhaving en toezicht)
 • Gemeentelijke adviseurs

Het onderwerp arbeidsmigranten leeft in de media en in de politiek. Arbeidsmigranten uit (vooral) Midden- en Oost Europa komen steeds meer voor in Nederland. Arbeidsmigranten vangen van oudsher een tekort op de arbeidsmarkt op. Het soort werk dat zij doen varieert van seizoensarbeid tot het jaar rond, van werk in de landbouwsector tot bouw, logistiek en industrie. Veel gemeenten in Nederland worden geconfronteerd met een toenemende stroom aan arbeidsmigranten, waarvan doorgaans de exacte omvang niet bekend is, net zoals de locaties waar en hoe deze mensen gehuisvest zijn veelal niet volledig in beeld zijn. Dit heeft de afgelopen jaren al tot veel aandacht en publiciteit geleid in de media.

Na het volgen van deze training heeft u inzicht in dit complexe vraagstuk en weet u hoe u hierop kunt acteren.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma
 • Algemene inleiding fenomeen arbeidsmigranten
 • Wat zijn de gevolgen voor de Beleidsterreinen m.b.t. arbeidsmigranten:
          - Huisvesting
          - Veiligheid
          - Belastingen
          - Handhaving/controle en toezicht
          - Burgerzaken
          - Sociaal domein
 • Hoe stelt u een plan van aanpak op / projectplan; wat zijn de valkuilen
 • De politieke context (hoe acteren en waar rekening mee houden)
 • Actualiteiten
 • Do’s en dont’s
 • Uitvoering, fasering en planning
Bij de verschillende onderwerpen wordt casuïstiek vanuit de praktijk behandeld.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze opleiding heeft u inzicht verkregen in alle (beleid)aspecten rondom arbeidsmigranten zoals:

 • veiligheid
 • huisvesting
 • inschrijvingen BRP
 • toeristenbelasting
 • overlast
 • integrale controle en handhaving
 • uitbuiting

Aan het eind van deze trainingsdag kunt u een plan van aanpak voor deze complexe materie opstellen.

Nils van Santen

Nils van Santen is werkzaam als afdelingsmanager Belastingen bij de gemeente Ede & Rhenen.

Daarnaast is Nils docent en is hij adviseur op het gebied van WOZ, BAG en Belastingen bij diverse lokale overheden.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.