De bestuurlijke boete in de Participatiewet
Opleiding

De bestuurlijke boete in de Participatiewet

Bewaren in kennisdossier

De bestuurlijke boete in de Participatiewet is constant in ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een aantal belangrijke uitspraken van de CRvB. De uitspraken zijn de basis geweest voor het wetsvoorstel tot wijziging socialezekerheidswetten in verband met regeling bestuurlijke boete (beoogde datum inwerkingtreding: 1 januari 2017). 

Volg deze opleiding op:

12 februari 2019
Utrecht
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Nicole Huijs
Nicole Huijs
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,4 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie

Tijdens deze cursus komen een aantal onderdelen aan bod die van belang zijn bij het opleggen van een bestuurlijke boete, waarbij wij ook kijken naar  toekomstige ontwikkelingen.

Tijdens deze dag zullen wij de volgende onderwerpen behandelen:

 • situaties waarin wel en geen boete wordt opgelegd
 • lichte en zware boeteprocedure
 • cautie, zienswijze en boetebeschikking
 • hoogte van de boete: 
  - benadelingsbedrag
  - verwijtbaarheid
  - draagkracht in de praktijk
 • recidive en samenloop
 • knelpunten

Tijdens deze dag zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen over de bestuurlijke boete in de Participatiewet.

Ik vond aan het eind van de cursus financiële draagkracht pittig. Ik had hier langer bij stil willen staan.

Mevr. R. Aziem | - | Opleiding afgerond op 21-6-2018 | Beoordeling: 9

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
12 februari 2019
Docent(en):
Dhr. K. Mestrom
Bestemd voor:
 • Klantmanagers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Boetemedewerkers
 • Leden van de bezwaarschriftencommissies

Programma

09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

9.30 uur

Aanvang programma

Tijdens de cursus komen de volgende zaken aan bod:

1. Procedurele aspecten: 

 • wanneer wordt er wel en wanneer  wordt er geen boete wordt opgelegd
 • verschillen tussen de lichte en zware boeteprocedure
 • cautie
 • zienswijze
 • boetebeschikking
 • afzien van boeteoplegging wegens dringende reden

2. Hoogte van de boete: 

 • het benadelingsbedrag nader bekeken
 • hoe om te gaan met verwijtbaarheidsaspecten in de praktijk
 • hoe om te gaan met draagkracht in de praktijk
 • de stand van zaken m.b.t. de minimumboete
 • over recidive en samenloop
 • Kwijtschelding

3. Knelpunten bij het opleggen van een bestuurlijke boete

Bij het behandelen van deze onderwerpen zal steeds oog zijn voor de huidige en de toekomstige situatie.

U wordt van harte uitgenodigd casuïstiek uiterlijk twee weken vooraf in te dienen en te mailen naar cursus@schulinck.nl. Vanzelfsprekend laten wij u ook tal van praktijkvoorbeelden zien deze dag.


Het programma is van 9.30 tot 16.30 uur:
09.00 uur Inloop
09.30 uur Aanvang programma
10.45 uur Pauze
11.00 uur Vervolg programma
12.30 uur Lunch
13.30 uur Vervolg programma
14.45 uur Pauze
15.00 uur Vervolg programma
16.30 uur Einde programma

16.30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft de deelnemer een helder beeld van de facetten die de hoogte van de bestuurlijke boete bepalen in de huidige en toekomstige situatie en de verschillen daartussen.
 • kan de deelnemer juridische begrippen met betrekking tot bestuurlijke boete naar de praktijk vertalen.
 • heeft de deelnemer inzicht  in de punten die spelen bij het opleggen van een bestuurlijke boete.  

Docent(en)

Dhr. K. Mestrom

Koen is als senior juridisch vakredacteur werk & inkomen werkzaam bij Schulinck. Hij is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van Grip op Participatiewet.

Hij verzamelt en verwerkt onder andere relevante wetgeving, rechtspraak en nieuws. Verder beantwoordt hij vragen van onze klanten en schrijft artikelen, annotaties en opiniestukken over actuele onderwerpen. 

Hij zet zijn expertise ook in voor de volgende producten:

• Antwoord op Bijstand
• Schulinck.nl
• Module Casus Coach
• Schulinck Advies (Bezwaar en beroep)

Meer informatie over Koen Mestrom

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. BTW).

Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Ervaringen

Ik vond aan het eind van de cursus financiële draagkracht pittig. Ik had hier langer bij stil willen staan.

Mevr. R. Aziem | - | Opleiding afgerond op 21-6-2018 | Beoordeling: 9

Het meest leerzaam tijdens het programma vond ik de voorbeelden van een casus, de interactie met ons als groep en de voorbeelden uit de praktijk waar de docent dan op in kon spelen.

Mevr. van Dongen | Consulent Terugvordering en Verhaal bij Werkplein Hart van West-Brabant | Opleiding afgerond op 31-10-2017 | Beoordeling: 8

Het meest leerzaam tijdens dit programma waren de praktijkvoorbeelden. Deze zijn ook mooi vervlochten met de theorie.

Dhr. van Gerven | Coördinator terugvordering en verhaal en fraudepreventie | Opleiding afgerond op 31-10-2017 | Beoordeling: 8

Het programma heeft aan mijn verwachtingen voldaan. Het meest leerzaam vond ik de discussies bij de praktijkvoorbeelden.

Mevr. A. Zwart - de Vries | Casemanager | Opleiding afgerond op 16-2-2017 | Beoordeling: 8