Privacy in het jeugddomein - AVG
Opleiding

Privacy in het jeugddomein - AVG

Bewaren in kennisdossier
Deze eendaagse cursus biedt u een praktische uitwerking van wat kan en mag maar ook wat niet kan en mag als het gaat om informatie delen over jeugdigen waar u de zorg over draagt als gemeente professional. Tevens staan wij stil bij de AVG wat betekent dit voor het jeugddomein. Welke maatregelen moet u treffen.

Volg deze opleiding op:

28 maart 2019
Regardz La Vie UTRECHT
€ 599,-
excl. btw per deelnemer

Informatie en contact

Organisatorische informatie
Anouk Franssen
Anouk Franssen
Senior Projectassistent Opleidingen
Inhoudelijke informatie / Incompany
Liesbeth Bergsma
Liesbeth Bergsma
Manager opleidingen en marketing
Toon extra contact informatie
Verberg extra contact informatie

Cedeo erkend

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met 9,4 als een klanttevredenheidscijfer!

Toon meer informatie
Verberg meer informatie

Kinderen en jongeren vallen onder de Jeugdwet. Wanneer zij hulp nodig hebben, heeft u ook te maken met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers.

 Tijdens deze trainingsdag staan wij o.a. stil bij:

 • Wat mag en kunt u doen wanneer u gegevens over of met de jeugdige wilt uitwisselen met een andere professional?
 • Waar moet u rekening mee houden als het gaat om toestemming, instemming, leeftijdsgrenzen, ouderlijk gezag en het verwerken van de gegevens?
 • Wanneer mag u de regels doorbreken en hoe doet u dit dan?
 • Wat betekent de AVG voor het jeugdomein.
 • Wat is toegestaan als er informatie beschikbaar is vanuit een ander domein, zoals de Wmo?

Kenmerken

Niveau:
Verdieping
Uitvoering:
Eendaagse opleiding
Datum(s):
28 maart 2019
Docent(en):
Mevr. M. Cuypers
Accreditatie(s):
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (6 punten)
Bestemd voor:
 • Uitvoerend medewerkers binnen het jeugd- en sociale domein
 • Leidinggevenden / teamleiders / managers binnen het jeugd- en sociale domein

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201153) en levert 6 PE punten op.
SKJ kwaliteitsregister Jeugd


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Programma

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Training van 1 dag waarin theorie afgewisseld wordt met actieve en interactieve werkvormen.

 1. Basisbeginselen privacy
  • Grondslag van wetgeving
  • Positie ouders / jeugdige
  • Rechten van de burger
 2. AVG
  • Wat houdt het in
  • Wat betekent de AVG voor het jeugddomein.
 3. Informatie-uitwisseling binnen jeugdhulp en/of overige domeinen
  • Wat is toegestaan binnen het jeugddomein
  • Wat is toegestaan tussen verschillende domeinen onderling
 4. Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling
  • Doel van de Meldcode
  • Meldcode in relatie tot Jeugdwet
 5. Ouderschap, gezag en erkenning
  • Wanneer is gezag wettelijk geregeld?
  • Positie ouder, verzorger, pleegouder, gezinsvoogd, voogd
  • Positie jongere
 6. Vrijwillig en gedwongen kader
  • Verschillen en overeenkomsten
  • Wanneer gaat een jeugdige van vrijwillig naar gedwongen kader?
  • Informatie-uitwisseling binnen gedwongen kader
 7. Praktische handvatten
  • Wat is het uitgangspunt
  • Hoe pak je informatie-uitwisseling op
Tijdens deze trainingsdag gebruiken wij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de cursus uw eigen casuïstiek in te brengen. 
De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16:30 uur
Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van deze trainingsdag heeft u een beeld van wat kan en mag maar ook wat niet kan en mag als het gaat om informatie delen over jeugdigen waar u de zorg over draagt als gemeente professional.

Na afloop van deze dag, is de deelnemer bekend met:

 • de basiswetgeving m.b.t. privacy
 • de uitgangspunten m.b.t. informatie-uitwisseling binnen en met verschillende domeinen
 • met informatie-uitwisseling binnen vrijwillig danwel gedwongen kader
 • met uitgangspunten Jeugdwet en Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en onderlinge relatie
 • met regelgeving rondom ouderschap en gezag
 • met leeftijdgrenzen en de wettelijke context m.b.t. informatie-uitwisseling
En na het volgen van deze trainingsdag heeft de deelnemer praktische handvatten om te komen tot informatie-uitwisseling.

Docent(en)

Mevr. M. Cuypers
Uw docent is Marianne Cuypers. Zij werkt sinds 2000 als jurist bij BJZ Utrecht (sinds 2015 bij de GI Samen Veilig Midden-Nederland) en daarvoor bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast was zij enkele jaren lid van de klachtencommissie bij het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassing. Zij heeft ervaring opgedaan zowel in de juridische dagelijkse praktijk van de jeugdhulp, als in de aanpassing van de werkprocessen van de GI. Ook heeft zij de medewerkers van de GI getraind op het gebied van het werken met de Jeugdwet en met de herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.