Gemeente als laagdrempelig geschilbeslechtingsloket in de Wgs

5 februari 2020

Het is voor een burger onduidelijk bij wie hij moet zijn als hij ontevreden is over de uitvoering van de …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Proactieve aanpak schuldhulp wint steeds meer terrein

18 december 2019

Schuldhulpverlening is in beweging. Niet alleen in het werkveld zelf, maar heel duidelijk ook in Den Haag. Dat heeft er …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Veranderopgave schuldhulpverlening

14 november 2019

Begin september schreef ik over de voorgenomen wijzigingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Inmiddels is het wetsvoorstel aangeboden aan …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Een aflossingspauze tijdens de minnelijke schuldregeling

9 oktober 2019

De vaste Kamercommissie SZW spreekt 10 oktober 2019 met staatssecretaris van Ark over het armoede- en schuldenbeleid. Vanuit verschillende organisaties …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Werk aan de winkel voor de wetgever!

4 september 2019

Kort geleden is het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens gepubliceerd over de voorgestelde wijzigingen van de Wgs. Daarin is geadviseerd …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Dwangakkoord en fraudevordering

10 juli 2019

Een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam deed in de afgelopen weken veel stof opwaaien. Via een dwangakkoord werd de …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Schuldhulpverlening in beweging

26 juni 2019

Onlangs werd de Tweede Kamer door staatssecretaris Van Ark (SZW) geïnformeerd over de voortgang van het Actieplan brede schuldenaanpak. Het …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Een onrechtmatig algemeen belangbesluit

15 mei 2019

Als gemeenten de dienst beschermingsbewind zelf willen aanbieden, dan moeten zij de integrale kosten doorberekenen en in rekening brengen bij …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Bijzondere bijstand voor bewind tijdens msnp

24 april 2019

Bijzondere bijstand voor beschermingsbewind zorgt voor veel discussie en vragen. Niet alleen tussen bewindvoerders en gemeenten. Maar ook binnen gemeenten, …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Op weg naar efficiëntere gemeentelijke schuldhulp

27 maart 2019

In 2017 gaf het kabinet in het regeerakkoord aan dat het de ambitie had om het aantal mensen met problematische …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Periode tussen einde msnp en Wsnp-verzoek onduidelijk

20 februari 2019

Als het minnelijk traject is mislukt, dan kan de gemeente namens belanghebbende bij de rechtbank een Wsnp-verzoek indienen. Het is …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Bewindvoering en de Wet Markt en Overheid

9 januari 2019

Gemeenten zijn veel geld kwijt aan bijzondere bijstand voor kosten van professionele bewindvoering. De gemeenten Deventer en Groningen kregen landelijke …

Schuldhulpverlening

Lees meer