Het digitaal loket heeft tot doel:

  • verbeteren openbare veiligheid;
  • voorkomen dat teveel evenementen gelijkertijd plaatsvinden;
  • overlast weg voorkomen. 
De planning is dat het digitaal loket in september 2017 zal starten. Eind 2017 moet het systeem volledig in gebruik zijn. 

Openbare veiligheid

Het digitaal loket is met name ontwikkeld voor de openbare veiligheid. Het loket is een initiatief van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten, politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

Toekomst

Het is de bedoeling dat het loket straks voor heel Limburg zal zijn.