Grondgeluid

Ruim 100 bewoners van Hoofddorp-Noord hebben beroep ingesteld tegen het besluit van het Schadeschap luchthaven Schiphol (het Schadeschap). Ze hebben last van grondgeluid. Een bulderend lawaai en voelbaar gedreun dat vliegtuigen maken bij het starten.  

Ribbels

Bij de aanlege van de Polderbaan zijn er ribbels in het landschap gemaakt tussen de Polderbaan en Hoofddorp-Noordom het grondgeluid te verminderen. 

Schadevergoeding

Het Schadeschap heeft maar een gedeelte van de bewoners een schadevergoeding toegekend. Deze schadevergoeding is gebaseerd op de waardedaling van de woningen vanwege de hinder door het grondgeluid. 

Oordeel rechtbank

De rechtbank is van mening  :

  • dat er twijfel bestaat aan de justheid of volledigheid van de adviezen en het onderzoek dat het Schadeschap aan het besluit ten grondslag heeft gelegd.
  • dat het Schadeschap niet voldoende heeft onderbouwd dat de waardedaling van de woningen is verminderd door de aanleg van de ribbels. 
  • dat het Schadeschap niet goed heeft gemotiveerd waarom aan sommige bewoners wel een schadevergoeding is toegekend en anderen niet.

De rechtbank heeft dan ook geoordeeld dat het Schadeschap opnieuw moet beslissen of bewoners een schadevergoeding moeten krijgen en wat de hoogte van de schadevergoeding moet zijn. 

Tegen deze uitspraak is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.