Nederland heeft 14 nieuwe verkeersborden

Er worden vaak in verschillende gemeenten nog diverse borden gebruikt voor identieke situaties, wat tot verwarring kan leiden. Met de komst van de nieuwe borden moet er meer duidelijkheid komen voor de weggebruikers. Er zijn onder andere nieuwe borden voor:

– tram- , busbanen of een combinatie hiervan

– voor rijbanen die alleen toegankelijk zijn voor tractors en vrachtwagen

– voor uitwijkplaatsen.

Speed-pedelecs

Alle speed-pedelecs moeten per 1 juli 2017 een bromfietskenteken hebben (geel kentekenplaatje).  Ze mogen buiten de bebouwde kom maximaal 45 km/u en binnen de bebouwde kom op het bromfietspad maximaal 30 km/u. Is er geen bromfietspad, dan moetenspeed-pedelecs op de rijbaan rijden.

Vereenvoudigde Ladder

Als een gemeente, provincie of projectontwikkelaar een plan heeft om te bouwen buiten de stad, dan moet hij in drie stappen aantonen dat daar behoefte aan is. Dat kan met behulp van de vereenvoudigde Ladder voor duurzame verstedelijking. De nieuwe ladder sluit beter aan bij de praktijk, is effectiever en bespaart tijd en geld.