Korte termijn

Nu wordt de sturing op de woningmarkt voornamelijk door de gemeente gedaan. Harry Bruijniks is van mening dat beslissingen over bouwprojecten niet altijd door een gemeente genomen moeten worden. Omdat volgens hem de wethouder en het gemeentebestuur vaak uit zijn op het resultaat een korte termijn. Voor gemeenten is commercieel vastgoed interessant omdat de verkoop op korte termijn veel geld oplevert, terwijl dit niet in het belang is van de vraag van een gebied.

Advies

Harry Bruijniks geeft het advies om goed te kijken naar gebiedsontwikkeling en geeft aan dat er meer vraag-georiënteerd gebouw moet gaan worden.