Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State) 30 augustus geoordeeld. 

Provinciale Ruimtelijke Verordening

Het beleid van de provincie is dat er alleen een nieuwe windturbine geplaatst mag worden als er tenminste twee andere op het grondgebied van de provincie zijn verwijderd. Ook moet er een overeenkomst worden overgelegd tussen de aanvrager van de nieuwe windturbine en de eigenaar van de oude windturbines. De provincie heeft dit beleid ingevoerd, omdat er door de toename van het aantal windturbines het draagvlak voor windenergie onder druk is komen te staan. 

Gemeente of provincie?

Het Havenbedrijf, NDSM energie en het gemeentebestuur zijn van mening dat de komst van de windturbines in het havengebied geen zaak is van de provincie, maar van de gemeente. De Raad van State heeft geoordeeld dat de komst van de windturbines, door de afmetingen en zichtbaarheid impact hebben op de ruimte in het landelijk gebied en daarom van provinciaal belang zijn.

Voorwaarden in Provinciale Verordening

De partijen voeren aan dat  de voorwaarden die de provincie in de Provinciale Ruimtelijke Verordening aan nieuwe windturbines stelt strenger zijn dan landelijke regels voor nieuwe windturbines en internationale regels. Hiervan heeft de Raad van State geoordeeld dat deze regels niet in strijd zijn met hogere regels en de provincie deze voorwaarden aan de windturbines mocht stellen.