De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kreeg een tip dat bij de woningen op een niet correcte wijze asbest werd gesaneerd.

Geen veiligheidsmaatregelen

De inspecteurs troffen bij een locatie de saneerder nog aan, deze wilde gaan werken aan een asbesthoudende vloer zonder dat hij enige veiligheidsmaatregelen had genomen. Op de andere locatie heeft hij een asbesthoudende leidingisolatie niet correct verwijderd.  De inspectie SZW heeft twee boetes opgelegd tegen de illegale saneerder.

Consequenties verkopers 

De verkopers van de huizen moesten een besmettingsonderzoek laten verrichten om te kijken of er geen asbestvezels in de woning waren achtergebleven. Daarnaast moesten ze alsnog een asbestinventarisatierapport laten opmaken en een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inhuren voor het verwijderen van de achtergebleven asbest en de asbestvezels.