Wethouder Pijnenborg kreeg de inspiratiegids uitgereikt op een kennisbijeenkomst over het bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte voor Soesterberg-Noord. 

Experimenteren

Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte geeft gemeenten handvatten om te experimenteren met het Omgevingsplan uit de Omgevingswet. De inspiratiegids geeft een toelichting op 10 mogelijkheden om van bestaande wet- en regelgeving af te wijken. Ook staan er praktijkvoorbeelden in en wordt de relatie met de Omgevingswet toegelicht. 

Ontwikkeling 

Sinds 2015 is het experiment sterk in ontwikkeling. Er zijn er al meer dan 100 gebieden aangewezen met als resultaat vele nieuwe voorbeelden en inzichten. In de toekomst zullen er mogelijk nog meer nieuwe afwijkingsmogelijkheden in de inspiratiegids worden opgenomen. 

De inspiratiegids kan worden gedownload op www.omgevingswetportaal.nl.