Wat gaat er veranderen?

  • Er wordt een wettelijke status aan het landelijke asbestvolgsysteem(LAVS) gegeven.
  • Er komt een wettelijke grondslag om bij algemene maatregel van bestuur een inforamatieverplichting te stellen over handelingen in het kader van asbestsaneringen. Deze vereiste informatie mag alleen nog verstrekt worden via elektonische weg. Er moet gebruik worden gemaakt van het LAVS.

Welke voordelen levert dit op?

  • Het LAVS maakt het voor bedrijven eenvoudiger om te voldoen aan de informatieverplichtingen in het kader van asbestsaneringen.
  • Een betere naleving van de wettelijke informatieverplichting en de informatie wordt vollediger en betrouwbaarder.
  • Alle informatie over handelingen met asbest worden op één plaats opgeslagen en kan overal digitaal worden geraadpleegd.
  • Het LAVS helpt toezichthouders om hun toezicht meer risicogestuurd in te richten.
  • Via het LAVS kunnen toezichthouders eerder zien of de informatie over handelingen ontbreekt, onjuist of onvolledig is.