In de antwoorden wordt onder meer ingegaan op de vragen over de relatie met betrekking tot de (invoering van de) Omgevingswet. Er wordt een nadere uitleg van het stelsel gegeven. En de minister gaat in op vragen over de uitleg van de door de Tweede Kamer ingediende amendementen.

Het is de verwachting dat de Eerste Kamer na bespreking van de reactie van minister Plasterk in de commissie een datum zal prikken voor plenaire behandeling van het wetsvoorstel.