Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Of, zoals ARK Natuurontwikkeling stelt: Een dood dier vervult de functie van een drukbezocht restaurant, waar honderden andere dieren aan de dis schuiven. Vanaf zondag staan er weer op een aantal locaties camera’s om dat proces te laten zien.

In het project Dood doet Leven worden kadavers niet opgeruimd maar juist in de natuur gelaten, om zo aaseters van voedsel te voorzien. In Nederland is het niet gebruikelijk om grote dode dieren gewoon te laten liggen. Maar als alle dode dieren in de natuur worden weggehaald, hebben de soorten die van dat aas afhankelijk zijn het moeilijk.

ARK Natuurontwikkeling werkt hierbij samen met onder meer Staatsbosbeheer en BuitenGewoon. Zo wordt aangereden wild (vaak een ree) naar een natuurgebied in de directe omgeving gebracht.