Olivier Labe van BNG Bank, en burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van de VNG ondertekenden de overeenkomst op maandag 25 september ten overstaan van 450 vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en politieke partijen tijdens de Impact Summit in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Global Goals

In september 2015 werden 193 leden van de Verenigde Naties het eens over 17 Global Goals for Sustainable Development. Als deze doelen worden bereikt, zijn extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in het jaar 2030 beëindigd.

Er is in Nederland een beweging ontstaan van bedrijven en maatschappelijke organisaties die leiderschap tonen en samen hard aan de Global Goals werken. Zij kregen de gelegenheid om met Kamerleden in debat te gaan. Op 25 september werden ook kamerleden uitgenodigd om één van de doelen te ‘adopteren’ en werd opgeroepen vanuit de maatschappij voor meer duurzaamheid naast de miljoenennota gelegd, en het regeerakkoord in wording, en besprak men welke stappen er nog nodig zijn en hoe we die samen kunnen zetten tijdens de komende kabinetsperiode.

VNG

VNG International lanceerde begin 2016 de Gemeenten4GlobalGoals campagne. Gemeenten hebben namelijk in ieder van de 17 doelen een rol te spelen. Zij kunnen bijdragen als beleidsmaker, uitvoerder, toezichthouder en investeerder. Maar ook als verbinder en katalysator voor duurzaam gedrag bij burgers, bedrijven en instellingen. Met dit project informeert, ondersteunt en adviseert de VNG gemeenten voor de implementatie van de Global Goals. Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss en lid van de VNG commissie Europa en Internationaal: ‘de doelen zijn van en voor ons allen, samen komen we vooruit als we ze weten te vertalen van veilig ver weg naar concreet dichtbij. Het is heel goed dat we daarin nu ook met BNG Bank optrekken!’