Om de lucht schoner te maken is tussen 2005 en 2015 in totaal 1,6 miljard euro beschikbaar gesteld. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit werken ministerie, provincies en gemeenten samen.

Helft is uitgegeven, maar waaraan?

De helft van het gereserveerde bedrag is uitgegeven. Het ministerie heeft ,,weinig zicht” op het uitgegeven geld en ,,op de effectiviteit van verschillende maatregelen”, concludeert de Rekenkamer. De luchtkwaliteit is verbeterd, maar ,,je kunt niet aantonen dat dat het gevolg is van maatregelen uit het programma”, zei president Arno Visser van de Rekenkamer. Ook zijn er geen tussentijdse evaluaties geweest. ,,Had je nou met hetzelfde geld meer kunnen bereiken? Had je hetzelfde kunnen bereiken met minder geld? Wie zal het zeggen.”