De overheid zal meer uit de kast moeten halen om te voldoen aan de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda becijfert in een nieuwe monitor, die vanaf nu maandelijks verschijnt, dat het kabinet dit jaar afkoerst op een vermindering van 19 procent CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is te weinig.
Rechters, tot de Hoge Raad aan toe, hebben bepaald dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat de uitstoot in 2020 met 25 procent is verminderd. Op basis van drie factoren berekent adviesbureau Kalavasta in opdracht van Urgenda hoe de uitstoot ervoor staat. “Het geeft inzicht of de Staat op koers ligt, opdat ze nog bij kunnen sturen om aan het vonnis van de rechter te voldoen”, aldus Urgenda.

De onderzoekers rekenen met CBS-cijfers over het gebruik van de fossiele brandstoffen aardgas, steenkool en aardolie. Verder nemen ze wekelijkse cijfers over het stroomgebruik mee van het platform ENTSO-E. En ze houden rekening met voorgenomen beleid, het weer en andere ontwikkelingen, zoals het nieuwe coronavirus, dat de bedrijvigheid momenteel steeds verder afremt.