De staatssecretaris van SZW moet de aanpassingen in het asbestbeleid, zoals de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) onlangs voorstelde, doorvoeren. De stappen die het ministerie van SZW nu aankondigt in haar brief aan de Kamer leiden niet tot een fundamenteel gewijzigd en beter functionerend asbeststelsel.

Dit schrijven de bij het asbeststelsel betrokken partijen VNG, Aedes en LTO in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het Kamerdebat op 11 november.

Ruimte voor discussie

In het rapport ‘Gevangen door belangen’ doet de NSOB aanbevelingen voor échte verbetering van het asbeststelsel en voor betrokkenheid van de Kamer in het verder proces van de herziening van het stelsel. Uit de recente kamerbrief lijkt de staatsecretaris deze aanbevelingen naast zich neer te leggen en geen ruimte te bieden voor een fundamentele discussie over de herziening van het stelsel  met de Tweede Kamer. Dit terwijl het juist in het bredere perspectief van een stelselherziening belangrijk is dat deze wijzigen worden voorgelegd, zodat de Kamer kan bijsturen.

NSOB-aanbevelingen

De bovengenoemde partijen vinden dan ook dat staatssecretaris een uitspraak moet doen over de volgende 3 aanbevelingen van het NSOB:

  1. Normstelling moet onafhankelijk tot stand komen; met daarbij geen rol voor commerciële belanghebbende partijen.
  2. Beleg de normstelling en het toezicht bij een écht onafhankelijke en gezaghebbende (nog op te richten) Autoriteit.
  3. Zet in op een proportionele risicogestuurde aanpak in plaats van harde grenswaarden, waarbij er steeds discussie blijft komen over veiligheid en gezondheid bij verwijdering.