Het storten van granuliet in de Gelderse ontzandingsplas Over de Maas mag vooralsnog doorgaan. De gemeente West Maas en Waal had een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de stort te laten stilleggen, maar de voorzieningenrechter in Arnhem ziet daar geen aanleiding voor.

In het project Over de Maas wordt zand en grind gewonnen en afgevoerd, terwijl granuliet wordt gestort om de rivier minder diep te maken. Granuliet is een restproduct van de weg- en spoorwegbouw. De gemeente is bang dat uit de granuliet acrylamide vrijkomt, dat gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid.

Volgens de rechter is granuliet een soort grond en een afvalstof. De regelgeving bepaalt dat geen vergunning voor het storten nodig is als een afvalstof “nuttig wordt toegepast”. De vraag of het in dit geval nuttig is, is volgens de rechtbank echter te complex om in een kort geding te beantwoorden.

Omdat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van onaanvaardbare vervuiling van de Maas, mag het project voorlopig doorgaan.