De Afdeling advisering van Raad van State (RvS) is van mening dat een “samenhangend en gecoördineerd wetgevingsprogramma” nodig is om de klimaatdoelen te bereiken. De doelen die regering en parlement zichzelf hebben gesteld in de Klimaatwet worden niet gehaald.
Volgens de RvS kan dat alleen als er nu al aanvullende maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen beduidend te verminderen. “Daarmee kan niet worden gewacht”.

Het is volgens de RvS zaak dat de regering nu al met aanvullende voorstellen komt om de uitstoot van broeikasgassen verder naar beneden te brengen, zeker gelet op het voorstel van de Europese Commissie om het klimaatdoel voor 2030 verder aan te scherpen naar 55 procent. Bovendien bieden de omvangrijke herstel- en steunmaatregelen die tijdens de coronacrisis worden genomen concrete kansen om daadwerkelijk méér te doen. Daarnaast moet er snel meer zicht komen op de broeikasgasreductie die wordt verwacht van aangekondigd beleid. Dat zicht ontbreekt vaak nog, waardoor onduidelijk is wat de kwantitatieve voortgang is van voorgenomen maatregelen.

Vrijdag werd bekend dat het Nederlandse klimaatdoel voor 2030 met het huidige beleid nog lang niet in zicht is en dat het ook zeer onzeker is of het Nederland dit jaar gaat lukken om te voldoen aan het zogeheten Urgenda-vonnis van de rechter, zo blijkt uit berekeningen van het PBL. In een rapport becijfert het PBL dat Nederland met de huidige koers over tien jaar niet verder komt dan een vermindering van de CO2-uitstoot van 34 procent ten opzichte van 1990. Dat is 15 procentpunt minder dan het doel dat in de Klimaatwet staat.