Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tot 7 januari de tijd om het rekenmodel voor stikstof en alle onderliggende emissiegegevens vrij te geven. Wil het RIVM niet tegemoet komen aan die eis van het Mesdag Zuivelfonds en de organisatie Stikstofclaim, dan moet duidelijk worden gemotiveerd waarom afgifte achterwege blijft.

Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag maandag in kort geding beslist.

Het Mesdag Zuivelfonds, een soort denktank voor de melkveehouderij, wil samen met de stichting Stikstofclaim duidelijkheid over alle meetgegevens waarop het toekomstige stikstofbeleid wordt gebaseerd. Stikstofclaim wil schadevergoedingen eisen namens bedrijven die vinden dat ze gedupeerd zijn door het stikstofbeleid.

Volgens beide organisaties is het van groot belang dat ze de cijfers snel kunnen controleren, omdat ze de basis vormen voor nieuw overheidsbeleid. Ze verwijzen naar provinciale regels en de spoedwet over stikstof, die de Eerste Kamer voor kerst wil behandelen.