New York Pizza wilde graag een nieuwe vestiging openen in de Ferdinand Bolstraat te Amsteram. De gemeente Amsterdam stelde zich echter op het standpunt dat er ter plaatse geen ruimte is voor een fastfoodgelegenheid. Het geldende bestemmingsplan kon geen uitsluitsel bieden omdat dit geen omschrijving gaf van de twee begrippen. Hierop beargumenteerde New York Pizza dat de filialen een restaurant zijn en geen fast food keten. 

Uitleg 

En wanneer de specialis geen uitsluitsel kan bieden grijpt de jurist naar de generalis. De dikke Van Dale bood uitkomst bij de uitleg van de begrippen. Fastfood is beschreven als voedsel waarvoor geen of weinig be­rei­dings­tijd nodig is. Pizza’s zijn snel te bereiden waardoor de vestiging van New York Pizza  fastfoodrestaurant is.

Daarnaast is de rechter het eens met het stadsdeel dat de vestiging overlast zou veroorzaken in de toch al drukke buurt. Het stadsdeel wil de kwaliteit van het horeca-aanbod in het bewuste gebied juist vergroten.

“Het stadsdeel heeft verder voldoende gemotiveerd waarom er niet (buitenplans) is afgeweken van het bestemmingsplan. Er ligt al een grote druk op het woon- en leefklimaat in het gebied vanwege de hoge bezoekersaantallen. De verkoop van ‘pizzaslices’ zal voor grote aanloop zorgen in de vestiging en legt nog meer druk op het woon- en leefklimaat. Het stadsdeel vindt dat onwenselijk. Daarnaast wordt er gestreefd naar omzetting van overlast gevende horeca naar niet overlast gevende horeca (in het kader van De Rode Loper), zodat de kwaliteit van het horeca-aanbod wordt vergroot. Het stadsdeel heeft daarom als beleid dat het omzetten van de categorie horeca III en IV naar horeca I niet is toegestaan. In het nieuwe bestemmingsplan ‘de Pijp 2018’ is wel ruimte gemaakt voor uitbreiding van horeca I, maar niet op de locatie [adres].” aldus de uitspraak http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:5556

Hoger beroep

New York Pizza zal in beroep te gaan tegen de “opmerkelijke uitspraak”.  Kern van het betoog van de keten zal zijn dat zij het niet eens is met de motivering van de rechter, die vooral wijst naar de bereidingstijd en de verblijftijd als criteria voor het begrip Fastfood.