De rechtbank in Den Haag heeft de provincie Noord-Brabant in het gelijk gesteld in een zaak die is aangespannen door boerenorganisaties Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en ZLTO. De organisaties vochten een besluit van de provincie aan om strengere eisen aan de huisvestingssystemen te stellen om zo de stikstofuitstoot te verminderen.

In Natura 2000-gebieden in de provincie is al jaren te veel stikstofneerslag. De provincie wilde de in 2009 gestelde doelen alsnog halen door de nieuwe maatregelen.

ZLTO was het niet eens met de plannen van de provincie en vond dat het te veel geld zou kosten. De rechtbank heeft geoordeeld dat de veehouders voldoende tijd hebben gekregen om de nieuwe uitstootdoelen te halen. De benodigde investeringen hadden de veehouders sowieso moeten doen, volgens de rechtbank. Daarnaast kunnen de boeren gebruikmaken van ondersteunende maatregelen om de kosten te drukken.

De rechtbank plaatst nog een kanttekening. Niet alle boeren wonen dichtbij een Natura 2000-gebied, maar de maatregelen gelden wel voor alle boeren. Voor die boeren kan de investering veel duurder uitvallen, omdat ze niet altijd recht hebben op compensatie. De nieuwe Noord-Brabantse coalitie wil echter de plannen herzien, daarom zegt de rechtbank dit af te wachten voordat wordt geoordeeld over individuele gevallen.