Eén van de pijlers onder het klimaatakkoord: biomassa, dreigt weg te vallen. Steeds meer provincies willen de bouw van biomassacentrales volledig of deels aan banden leggen. Dat blijkt uit een rondvraag door BNR. En dat terwijl biomassa volgens het kabinet onmisbaar is om de klimaatdoelen te halen.

Provincies worstelen met de kritiek van bewoners: die klagen over stankoverlast, zijn bang voor gezondheidsproblemen vanwege fijnstof en twijfelen aan de duurzaamheid van biomassa. Een aantal provincies neemt daarom serieuze maatregelen.

Gelderland wil de komst van nieuwe biomassacentrales tegengaan door geen nieuwe vergunningen meer af te geven. “Biomassa kan een bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelen, maar we moeten niet doorslaan. Langzamerhand bereiken we de grens, dus daar moet een rem op”, zegt Jan van der Meer, gedeputeerde Klimaat, Milieu & Energie in Gelderland. Van der Meer wil tegelijkertijd voorkomen dat bedrijven houtpellets uit verre oorden importeren om te verstoken. Hoe hij de komst van nieuwe centrales wil tegengaan, weet hij nog niet. “Op dit moment kunnen we geen centrales weigeren die voldoen aan wet- en regelgeving.” Daarom denkt hij erover om het verbod te regelen in een omgevingsverordening.