Bestuurders van 28 Brabantse gemeenten, 2 waterschappen, 3 omgevingsdiensten, 3 natuurbeheerders en de provincie hebben hiervoor op donderdag 18 mei 2017 het Convenant Groene Handhaving ondertekend. In totaal is twee jaar overlegd over de uitbreiding van de mogelijkheden voor de boa’s.

Wildcrossen

De herrie en natuurschade door motorrijders zorgt voor veel irritatie. De aanpak van het wildcrossprobleem krijgt daarom in de periode 2017-2020 extra aandacht.  De wettelijke mogelijkheden voor boa’s van gemeenten, waterschappen en natuurbeherende organisaties waren tot nu toe beperkt tot het grond- of beheergebied van hun eigen gebied, maar overtreders houden geen rekening met eigendoms- en gemeentegrenzen.

Aanpak wilcrossen

Er is een Team Wildcrossen (experts van boa’s en politie) samengesteld dat een draaiboek voor handhavingsacties heeft opgesteld. De aanpak bestaat uit het toepassen van 3 middelen: handhaving, communicatie en de medewerking verlenen aan off road crossevenementen. 

Overtreders die worden gepakt, krijgen een boete van € 500 en tevens wordt er een proces-verbaal opgemaakt.