Bewoners rondom Schiphol die zijn vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) eisen een onafhankelijke klachteninstantie.

Directe aanleiding is een vermeend datalek bij het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). Deze klachtendatabase van de luchthaven Schiphol zou volgens de ORS niet in orde zijn.

De raad vindt dat het schort aan de beveiliging en dat er daarnaast te weinig wordt gedaan met klachten van omwonenden. Vertegenwoordigde bewoners in de ORS eisen dat de “klachtenprocedure wordt gemoderniseerd en er serieus werk moet worden gemaakt van informatie”. Aanvankelijk zouden klachten in de Schiphol-app ingediend moeten worden, maar dat komt vooralsnog niet van de grond.

Het BAS is een onafhankelijke stichting, maar wel een die in 2007 is gestart op initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland en de luchthaven Schiphol.

Veel bewoners rondom Schiphol hebben last van hinder door vliegtuigen. Zij willen maatregelen. Schiphol mag beperkt groeien, en dat is tegen het zere been van omwonenden.