De kans bestaat dat boeren het eiwitgehalte in het krachtvoer voor hun melkvee na 1 september niet drastisch hoeven te verlagen. Dat heeft vooral met de droogte van afgelopen weken te maken, meldt het AD.

Het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij berekent momenteel of de warme en droge periode veel effect heeft op de samenstelling van veevoer. Deze droogte zorgt ervoor dat de beschikbaarheid van vers weidegras is teruggelopen. Het verse gras levert over het algemeen veel eiwit, met name in het najaar. “Als dat najaarsgras niet beschikbaar is of van slechte kwaliteit is, dan wordt het onder de nieuwe voermaatregel nóg moeilijker om eiwittekorten tegen te gaan en de gezondheid van dieren te waarborgen”, aldus een woordvoerder van land- en tuinbouworganisatie LTO.

Het ministerie van LNV heeft bij het opstellen van de omstreden eiwitnormen in veevoer geen rekening gehouden met deze extreme weersomstandigheden.