Met deze brief wil de VNG de secretarissen informeren over de stand van zaken van de invoering van de Omgevingswet en een overzicht geven van de wijzigingen die de invoering met zich meebrengt. Met de vragen in deze brief kunnen de secretarissen direct zien of de invoering van de Omgevingswet in hun organisatie op schema ligt. 

Informatie uitwisselen 

De vereniging van Gemeentesecretarissen werkt samen met de VNG aan een programma van verenigingsbijeenkomsten waar informatie kan worden uitgewisseld over de Omgevingswet en hoe de  eigen organisatie zich aan het voorbereiden is op de invoering daarvan.