Vooruitlopend op de Omgevingswet kan er al veel. Veel gemeenten, waterschappen en provincies werken nu al in de geest van de nieuwe wet. Zij worden hierbij ondersteund door het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. Vanaf het begin betrekken ze belanghebbenden bij een project, wegen samen de belangen en maken een integraal plan. Ze werken op basis van vertrouwen, brengen het aantal regels terug en stellen het doel centraal in plaats van lijstjes afvinken. Jaarlijks reikt minister Schultz de Eenvoudig Beter-trofee uit aan het project dat nu al werkt volgens de principes van de Omgevingswet. De Eenvoudig Beter trofee 2016 werd uitgereikt tijdens Bestuurdersbijeenkomst Omgevingswet in de Fokker Terminal in Den Haag. Op deze bijeenkomst presenteerden zich meer dan 100 mooie projecten tijdens het praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet.

Dit jaar waren er weer vijf mooie projecten genomineerd. Naast de winnaar waren dit

  • Bouwstenen voor het Waterprogramma 2016-2021, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Gelderse Gezondheidswijzer, provincie Gelderland & Gelderse GGD’en
  • Digitaal bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor het buitengebied, Gemeente Rijssen-Holten
  • Plant je vlag, Gemeente Nijmegen

De Eenvoudig Beter trofee is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van IenM en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. In de voorgaande jaren wonnen de gemeente Apeldoorn voor het Groot Apeldoorns Landschaps Kookboek (2013), de gemeente Zaanstad voor het project De Hemmes (2014) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor het project Digitalisering Informatievoorziening (2015).