Het aanbrengen van deze focus moet de komende anderhalf jaar gaan plaatsvinden. Het startschot voor deze samenwerking zal worden gegeven op het provinciaal jaarcongres Gelderland ziet Ruimte. 

Gelderse Omgevingsvisie- en verordening

In 2014 heeft de provincie reeds de Gelderse Omgevingsvisie- en verordening vastgesteld. Wat voor de provincie van belang is om Gelderland nog mooier en krachtiger te maken staat omschreven in de Omgevingsvisie. De regels die dit doel tot stand moeten brengen staan in de Omgevingsverordening. Omdat deze stukken reeds in 2014 zijn opgesteld en de Omgevingswet eraan komt is het volgens de provincie tijd om met een nieuwe blik naar deze stukken te kijken. 

Ontwikkeling en focus 

Het doel is om het basisstuk verder te ontwikkelen en meer focus aan te brengen in de Omgevingsvisie en het stuk bestendig maken voor de lange termijn. Ook zullen provicieoverschrijdende opgaven worden bekeken. Criterium daarbij is dat deze opgaven passen bij de kerntaken van de provincie. De partners zullen worden betrokken bij het uitwerken van deze opgaven in plannen en regels op een open en digitaal toegankelijke manier. 

Het provinciaal jaarcongres zal worden gehouden op 7 juni 2017.