Denkend aan de Omgevingswet denken velen automatisch aan overheid en burger. Er zijn echter meerdere spelers in de maatschappij die met de Omgevingswet zullen gaan werken en de gevolgen ervan zullen ondervinden. 

Een van die spelers zijn de brancheorganisaties. Het ministerie van Infrastructuur en milieu gaat nu met behulp van de vertegenwoordiger van die brancheorganisaties, het VNO-NCW, inventariseren hoeveel behoefte er bij die brancheorganisaties bestaat aan ondersteuning bij de invoering van de Omgevingswet. Het ministerie doet dit middels een vragenlijst die kan worden ingevuld en ingediend tot 27 juni 2017. 

Behoefte

Het ministerie wil allereest weten of er uberhaupt wel een behoefte is aan ondersteuning bij de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast wil het ministerie weten welke rol de brancheorganisaties zelf ziet voor de Omgevingswet binnen de verschillende branches. De brancheorganisaties worden daarnaast uitgenodigd om aan te geven hoe deze ondersteuning het best kan worden gegeven. 

Vragenlijst 

Het ministerie heeft hiertoe een lijst van vragen opgesteld die de branche tot 27 juni 2017 kan beantwoorden en indienen. De vragen betreffen onder andere de betrokkenheid van de branche bij de ontwikkeling en implementaite van de Omgevingswet, de verwachtte inpact van de Omgevingswet op de branche en aan welke informatie de branche op dit moment de meeste behoefte heeft. De volledige lijst is te vinden op  www.vno-ncw.nl.