De G32 is blij dat de Eerste Kamer de nodige vraagtekens zet bij de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Minister Plasterk van BZK bespreekt vrijdag 7 juli in het kabinet wat er moet gebeuren met de wet. In de Eerste Kamer heeft hij gezegd dat de wet in elk geval pas op 1 januari 2019 ingaat.

Niet afzonderlijk invoeren

De G32 pleit ervoor om de wet pas in te voeren als er geoede afspraken zijn gemaakt over de implementeatie en financiën. Door de wet niet afzonderlijk in te voeren, maar als onderdeel van de Omgevingswet kan worden aangesloten bij de reeds gemaakte afsparken en werkwijze.  Ook is er zo meer tijd om de wet te verbeteren. De datum van 1 januari 2019 is volgens de G32 te voorbarig. 

Beter systeem

De G32 is van mening dat er een beter sluitend systeem moet  worden ontwikkeld, waarbij de gemeenten ook in staat zijn hun wettelijke en morele verantwoordelijkheid te nemen, zonder daarbij iets af te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de bouwer voor de kwaliteit van het gebouwde.