Van een rustige en zelfs saaie autoweg tussen Haarlem, meer in het bijzonder Halfweg, en Amsterdam is de n200 sinds 1838 uitgegroeid naar een verkeersader die dagelijks zo’n 35.000 voertuigen verwerkt. De n200 is ondertussen op meerdere gebieden aan een opknapbeurt toe. Ter plaatse loopt een drinkwatervoorziening die nog uit gietijzeren buizen bestaat en aan vervanging toe is, het asfalt moet worden vervangen en naast het vervangen van een dijk moet er ook nog een ecopassage worden aagelegd. Kernwoorden zijn dan ook veiligheid, milieu en onderhoud. In dit project worden dan ook vele verschillende civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd die elkaar makkelijk zouden kunnen doorkruisen maar die ook juist de gelegenheid bieden om vele werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren. Kortom: alle onderdelen voor een complex werkzaamhedentraject zijn aanwezig. 

Omgevingswet

Het project n200 omvat de aanpak van de gehele omgeving tussen Halfweg en Amsterdam. Door de krachten te bundelen middels intensieve samenwerking en duidelijke afstemming tussen de gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat wil het projectmanagement de duur van de werkzaamheden terugbrengen van 5 jaren tot 1,5 jaren. In die periode moeten de gemeenten Haarlem en Amsterdam en alle tussenliggende gebieden ondanks de werkzaamheden goed bereikbaar blijven. Dit vergt een brede afstemming tussen partijen die verschillende belangen dienen. Het geheim zit dus in de samenwerking en afstemming zoals dat ook moet gaan gebeuren onder de Omgevingswet.  

Omgevingsmanagementdag 

Met alle verschillende belangen en werkzaamheden is het project n200 is een mooie praktijkcasus voor omgevingsmanagers vandaag de dag. 

Meer informatie kan worden gevonden op www.denieuwen200.nl.