Alle overdekte zwembaden moeten met een rapport aantonen dat er geen gevaarlijk roestvast staal in hun gebouw zit. Als het er nog is, moet het vervangen worden. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraagt gemeenten om de zwembaden te controleren en naleving van het Bouwbesluit te eisen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, kunnen zij zwembaden (tijdelijk) sluiten of andere maatregelen nemen.

Verbod op roestvast staal

Het verbod op bepaalde typen roestvast staal in overdekte zwembaden geldt vooral boven het zwembassin en in overige ruimten waar chloordamp is.  In en direct rondom het zwembassin is onder voorwaarden het roestvast staal nog wel toegestaan, zoals bij trapjes. Vorig jaar is ingevoerd dat elke binnenzwembad voor 1 januari 2017 met een rapport moest aantonen en dat er geen gevaarlijk roestvast staal in hun bad aanwezig was. Deze wettelijke verplichting is ingevoerd, omdat zwembaden in Nederland zelf niet genoeg maatregelen namen. Naar aanleiding van het incident in Tilburg in 2011 waarbij een vijf maanden oude baby om het leven kwam, nadat een geluidsbox naar beden viel die met roestvast staal was opgehangen. 

Gemeentelijke taak

Gemeenten hebben de taak te controleren of zwembaden voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zowel voor hun eigen gemeentelijke zwembaden, als voor andere zwembaden binnen de gemeente.