Twee van de vier door de universiteit onderzochte scenario’s leiden tot herstel van de populatie grutto’s.

Maatregelen

Het gaat al lange tijd slecht met de weidevogels. Met behulp van diverse maatregelen kunnen de vogels weer een toekomst krijgen in Nederland. Drassiger grond voor de vogels door een hoger waterpeil in met name het voorjaar in het agrarisch gebied is een van de maatregelen die de ze kan helpen.

Geld

Volgens de onderzoekers is voor verbetering van de leefomstandigheden van de weidevogels tussen de 35 en 89 miljoen euro aan eenmalige investeringen nodig. Daarnaast moet er jaarljks meer geld worden uitgetrokken voor agrarisch natuurbeheer.

Toekomstig kabinet

BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming Nederland roepen het toekomstig kabinet op tot het redden van de weidevogels. ”Wanneer dit nu niet gebeurt dan, is het verdwijnen van de weidevogel een politieke keuze”, stellen de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer en de informateur.