Dit heeft de Raad van State 7 september besloten. De gemeenten Noordenveld en Leek hadden de voorzieningenrechter gevraagd om het besluit om de gasdruk te verruimen, te schorsen. Omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de risico’s en gevolgen van de verruiming van de toegestane gasdruk. 

Wijziging plan gasopslag

De minister van Economische Zaken stemde in augustus 2015 in met een wijziging van het plan voor de gasopslag Norg. Hierdoor kan de opslagcapaciteit van de gasopslag worden vergroot van 5 miljard naar 5,9 miljard m3. 

De voorzieningenrechter kan niet beoordelen of die gasdruk in dat compartiment juridisch toelaatbaar is. De minister moet daarvoor eerst een nieuw besluit nemen waarin hij de verruiming van de gasdruk beter onderbouwt. De Mijnbouwwet schrijft voor dat de Mijnraad en de decentrale overheden, waaronder de gemeenten Noordenveld en Leek, over zo’n nieuw besluit mogen adviseren.

Nieuw besluit

Het nieuwe besluit wordt pas rond 1 februari 2018 verwacht. De voorzieningenrechter heeft het besluit van de minister van 2015 geschorst, zodat de NAM de gasdruk in de tussentijd niet mag verruimen. Dit om ervoor te zorgen dat de adviesprocedure in de tussentijd geode benut wordt. Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat het niet aannemelijk is dat een ruimere opslagcapaciteit van de gasopslag in Norg nodig is om de leveringszekerheid van het gas uit het Groningenveld te waarborgen.