Wat was er aan de hand?

Een projectontwikkelaar had omgevingsvergunningen aangevraagd voor woningbouwprojecten in Hoek van Holland. De daarvoor door hem te betalen leges waren door de gemeente berekend op basis van een tarieventabel.  In de tabel zijn vaste legesbedragen vastgesteld voor een bepaalde bandbreedte aan bouwkosten (tariefklasse), waarbij de legesbedragen hoger worden als er  een hogere tariefklasse van toepassing is.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 7 september 2016 geoordeeld dat sprake was van onredelijke en willekeurige belastingheffing. Het college heeft beroep in cassatie ingesteld.

Tariefklasse bedrag leges

De Hoge Raad stelt voorop dat het gemeenten binnen de grenzen van de Gemeentewet vrij staat zelf te bepalen waarover en hoeveel belasting zij heffen maar dat dat niet afhankelijk mag zijn van inkomen, winst of vermogen. Daarbij staat het ze vrij keuzes te maken die het beste passen binnen die gemeente. Het mag dus om het bedrag van de te betalen leges te laten afhangen van een tariefklasse.