De rechtbank Limburg heeft  geoordeeld dat opnieuw moet worden bekeken of de geluidoverlast van Awacs-vliegtuigen kan worden gestopt. Ook moet er opnieuw onderzocht worden of er een recht op schadevergoeding bestaat voor omwonenden  voor de geluidsoverlast.

Wat was er aan de hand?

Een groep omwonenden en de vereniging Stop Awacs Overlast zijn het niet eens met een besluit van de minister van Defensie over geluidsmaatregelen en een afwijzing van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van een schadeclaim. Over beide zaken deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2016 al een uitspraak, waarin werd geoordeeld dat de minister en staatssecretaris de zaken opnieuw moesten onderzoeken.  

Besluiten voldoen niet aan opdracht

In de uitspraak van vandaag concludeert de rechtbank dat de nieuwe besluiten niet aan die opdracht voldoen.

  • Er wordt verwezen naar oude onderzoeken
  • er is niet onderzocht wat extra isolatie van de woningen kan opleveren. 
Verder zal de minister moeten uitleggen waarom he tniet mogelijk is in NAVO-verband voorwaarden te stellen over welk type vliegtuigen wordt gebruikt, nu de Awacs-vliegtuigen al jaren niet meer zijn toegestaan in Amerika en in de Europese burgerluchtvaart.