Eerste stap

In deze informatiebijeenkomst zijn de colleges en raden geïnformeerd over het doel en de opzet van het overleg. Ook is uitgelegd wat de volgende formele stappen zijn en zijn afspraken gemaakt over verslaglegging en informatievoorziening.

Vervolgstap

Namens Gedeputeerde Staten zulen twee gedeputeerden medio september in gesprek gaan met de gemeenten. Met deze gesprekken start het zogeheten open overleg, zoals bedoeld in de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi).Om zo samen met de gemeenten te kijken welke opties voor herindeling op de meeste steun kunnen rekenen.