De provincie geeft aan dat er genoeg woningbouwplannen zijn om aan de extra vraag van ongeveer 140.000 woningen tot 2025 te kunnen voldoen. De provincie wil dat gemeenten leegstaande kantoren en winkels omzetten naar woningbouw. De woningmarkt in Zuid-Holalnd is oververhit en het aanbod voldoet niet.

Goedkeuring provincie

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de woonvisies van 7 regio’s beoordeeld: de Rotterdamse regio, Haaglanden, Drechtsteden, Midden-Holland, Hoeksche Waard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Goerree-Overflakkee. GS moeten de visies en programma’s goedkeuren, dan kunnen de gemeenten het omzetten in bestemmingsplannen. 

Overcapaciteit

Drie jaar geleden zijn voor het laatst woonvisies beoordeeld. Ten opzichte van toen ziet de provincie in de niet-stedelijke regio’s een overcapaciteit aan bouwplannen. De provincie stuurt erop dat de woningbouw plaatsvindt in de stedelijke gebieden, omdat hier de grootste vraag is. In de niet-stedelijke gebieden is sprake van vergrijzing en ontgroening. In deze gebieden kan alleen gebouwd worden voor eigen behoefte en niet opm de groei van de stedelijke gebieden op te vangen.