Bedrijven uit de buurt maken gebruik van deze warmte. Ook verwacht het bedrijf dat de weg het brandstofgebruik van weggebruikers met ongeveer 2,5 procent vermindert, omdat de weg extra vlak is. 

13.000 ton CO2-besparing

BAM Infra heeft 21 duurzame maatregelen opgenomen in het plan van aanpak. De maatregelen besparen samen 13.000 ton CO2, terwijl het doel een compensatie van 4.000 ton CO2 was. 

Bij de renovatie van de weg is gebruik gemaakt van bestaande materialen die hergebruikt konden worden. Ook wordt er momenteel een test uitgevoerd om te kijken of het verwijderde, teerhoudende asfalt kan worden gereinigd.