Uitzondering mestregels

Tot nu toe gold voor dit soort koeien een uitzondering op de geldende mestregels, maar die verdwijnt in 2018.

Volgens de stichting is deze vrijstelling wel nodig om deze soorten koeien te behouden. Nu deze koeien minder melk produceren dan een melkkoe leveren ze minder op. Als de kosten van de milieuregels dan hoger worden, wordt het moeilijker voor boeren om deze koeien te kunnen houden. Mochten de regels echt strenger worden dan vreest de stichting ervoor dat boeren hun koeien naar het slachthuis zullen brengen.