De eikelmuis is zeer zeldzaam en wordt gefokt in de dierentuin GiaiaZOO in Kerkrade. Van de uitgezette eikelenmuizen zijn er enkele teruggevonden, waaruit de dierentuin concludeert dat de dieren zich dus lijken te handhaven in de Limburgse natuur. 

Zeldzame knaagdieren

In Zuid-Limburg leeft een aantal zeldzame knaagdieren die nergens anders in Nederland voorkomen. Het aantal eikelmuizen is de laatste jaren flink afgenomen, er zijn er waarschijnlijk nog minder dan tien. Daarom is deze instandhoudingsmaatregel genomen. Voor onder meer de hazelmuis en de hamster zijn afgelopen jaren ook allerlei beschermingsmaatregelen genomen.