,,Dat is belangrijk. Bijna 200 landen hebben in Parijs hun handtekening gezet onder het internationale klimaatakkoord. Nu is het zaak dat iedereen die afspraken nakomt en invult met concrete maatregelen’’, aldus minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

De landen hebben afgesproken dat zijn gaan rapporteren over het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide. Nederland is tevreden dat nu is vastgelegd dat alle landen hiervoor uiteindelijk hetzelfde rapportagemodel zullen hanteren.

Ook is afgesproken dat de discussie over het financieren van klimaatbeleid verbreed zal worden om investeringen meer in lijn te brengen met de doelen van het akkoord van Parijs. In Parijs spraken leiders van een groot deel van de wereld af zich te zullen inspannen om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal 2 graden ten opzichte van het tijdperk voor de industrialisatie. Het streven is minder dan 1,5 graad.