Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stuurt daarvoor water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar hoogheemraadschap Rijnland in Leiden. Rijnland kan het extra water zo nodig doorsturen naar omliggende waterschappen. De bijzondere maatregel is genomen omdat er sprake is van verzilting door zout zeewater bij Gouda.

HDSR zet dinsdagmiddag om 14.00 uur gemaal De Aanvoerder in de Leidsche Rijn bij Utrecht aan. Dit gemaal is speciaal gebouwd voor jaren dat verzilting dreigt door grote droogte. Het gemaal is voor het laatst in 2011 gebruikt. Als het gemaal gaat werken, draait de stroomrichting in de Leidsche Rijn om. Dit kanaal is daarom sinds dinsdag gesloten voor scheepvaart tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht. Via De Aanvoerder krijgt het westen 6900 liter water per seconde. Het gemaal wordt uitgebreid, zodat vanaf 2021 15 kubieke meter water per seconde kan worden verwerkt.

Maatregelen

Er zijn steeds meer maatregelen nodig om de droogte in Nederland te weerstaan. Waterschap Vechtstromen verbiedt op veel plekken in Twente en Drenthe het gebruik van grondwater. ,,De situatie is zorgelijk in de droogste regio van Nederland”, stelt het schap. Hunze en Aa’s in Veendam sluit niet uit dat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling donderdag de inlaat van IJsselmeerwater aan banden gaat leggen. Tot die tijd laat het schap met hulp van extra pompen zo veel mogelijk water in het gebied. In natuur- en drinkwatergebied Drentsche Aa is aanvoer van ,,vreemd” water verboden. ,,We zien het water daar zakken, maar we hebben er geen grip op.”

Waterschap Drents Overijsselse Delta haalt ook extra water uit het IJsselmeer om te voorkomen dat moerasgebied Weerribben en De Wieden droogvalt. Desondanks zakt het waterpeil. Boottochtjes in Giethoorn zijn nog wel mogelijk volgens het schap.

Het waterpeil in de Veluwerandmeren daalt, ondanks extra wateraanvoer vanuit het IJsselmeer. Bij veel recreatiestranden is sprake van blauwalg. De schadelijke bacterie gedijt bij hitte.