Verschillende partijen uit de gemeenteraad willen onderzoeken wat dit gaat kosten en of de turbine kan worden stilgezet zolang de nog ontbrekende vergunning van Rijkswaterstaat er niet is.

Overlast

Omwonenden in Leidschendam-Voorburg klagen al sinds de komst van de 150 meter hoge windmolen over geluidshinder, slapeloze nachten en inbreuk op hun leefomgeving.

Metingen

De verantwoordelijke wethouder geeft aan dat er allerlei metingen worden verricht naar het geluid, maar dat de weersomstandigheden niet altijd gunstig zijn om te meten. En dat de gemeente niet gaat over het verwijderen van de molen. De omwonenden zijn hier niet blij mee en hebben het gevoel dat er niet naar hun klachten geluisterd wordt.