Door het peil flexibel te maken, kan Rijkswaterstaat de komende decennia beter inspelen op periodes van extreem weer, via verhoging of verlaging van de waterstand. Dit is nodig omdat de zomers steeds droger worden. Eenderde van Nederland is voor zoet water afhankelijk van het IJsselmeer. 

Zomerpeil 

In de praktijk zal vanaf 2019 het peil in het voorjaar 10 centimeter hoger zijn dan nu en aan het eind van de zomer maximaal 10 centimeter lager uitkomen. Het streefpeil in het IJsselmeer is momenteel 20 centimeter onder NAP.

Hoe dit peil te bereiken?

Een hoger peil ontstaat door minder water af te voeren naar de Waddenzee dan wordt aangevoerd naar het IJsselmeer. Een lager peil kan worden geregeld door meer water af te voeren naar de Waddenzee via de spuisluizen en de pompen in de Afsluitdijk. 

Investering 12,1 miljoen

Nu komt er een investering van 12,1 miljoen vanuit het Deltafonds, dit geld gaat onder andere naar het verdiepen van toegangsgeulen om zo havens toegankelijk te houden. 

Winterpeil

Het winterpeil blijft  op 40 centimeter onder NAP. In tegenstelling tot de zomer kan dan een overschot aan water ontstaan. Rijkswaterstaat houdt daarom een lager waterpeil aan in de winter. Zo kan er meer water uit de polders en de rivieren worden opgevangen en afgevoerd naar de Waddenzee.